ACS Partners kenmerkt zich door de combinatie van verschillende expertise gebieden. Op ieder gebied zijn meerdere professionals actief. De kracht schuilt in de samenwerking zodat we wanneer dat nodig is integrale ondersteuning kunnen bieden.

ACS Dienstverlening


Audit & Organisational Research
De ontwikkelingen op het gebied van Auditing hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Er is een groeiende behoefte aan goede beheersing en de zekerheid dat die beheersing ook echt goed is. Steeds meer organisaties komen tot het inzicht dat een interne audit functie daarbij een belangrijke schakel kan zijn.
Er komen niet alleen meer auditors, ze kijken ook naar steeds meer verschillende dingen. Wat begon als het beoordelen van financiële processen heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige functie die de kwaliteit van management control in volle breedte onderzoekt. Het beoordelen van organisatiecultuur en de beheersing van grote projecten zijn voorbeelden van dergelijke nieuwe aandachtsgebieden. Wij juichen die verbreding van harte toe omdat wij denken dat daarmee de toegevoegde waarde van audit toeneemt.
Wij bij ACS geloven in de toegevoegde waarde van auditing. We zijn er echter ook van overtuigd dat het hard werken is om die toegevoegde waarde echt te kunnen realiseren. Het management heeft pas iets aan een auditor als die ook in staat is mee te denken vanuit een managementperspectief. Audits moeten gaan over dingen die managers echt belangrijk vinden. Anders gebeurt er zo weinig met de resultaten. Relevantie en verbetergerichtheid zijn daarom voor ons belangrijke begrippen. Daarnaast moet de manager er natuurlijk ook van uit kunnen gaan dat audits deugdelijk worden uitgevoerd. Audit is onderzoek en voor het doen van goed onderzoek zijn er duidelijke regels die moeten worden gerespecteerd. Onderzoeken is een vak. Een vak dat wij menen goed te beheersen.
Wij helpen u graag bij het uitvoeren van audits of onderzoeken met een duidelijke toegevoegde waarde. We vinden het nog leuker als u en uw medewerkers meedoen. Kennisoverdracht is voor ons erg belangrijk. Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij het inrichten of ontwikkelen van de auditfunctie.
Programme Management
ACS Partners benadert programmamanagement vanuit het leveren van toegevoegde waarde voor de organisatie. Dat is natuurlijk een open deur, maar gek genoeg ook iets waar het bij veel programma’s aan schort. Het gaat bij programma’s altijd om de introductie van een nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier van werken die beter bijdraagt aan het realiseren van strategische doelen. Die strategische doelen staan bij ons al direct vanaf het ontwerp centraal.
Wij hechten daarnaast veel belang aan de menselijke maat binnen Programmamanagement. Succesvol Programmamanagement valt of staat met het motiveren en binden van mensen. Wij selecteren onze programmamanagers dan ook in het bijzonder op die vaardigheden. ‘A fool with a tool is still a fool’. De menselijke maat betekent voor ons ook kleinschalig. U hoeft niet bang te zijn het paard van Troje binnen te halen. We opereren in kleine teams, ongebonden en onafhankelijk.
ACS staat voor goede beheersing. Kwaliteitsborging van programma’s is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Zonder onafhankelijke QA voeren wij liever geen programma’s uit. Alleen zo kunnen we u additionele zekerheid bieden over de mate waarin uw programma ‘in control’ is.
Risk & Control
Beter omgaan met onzekerheid, dat is de essentie van risicomanagement. Het is een proces waarin organisaties systematisch onzekere gebeurtenissen in kaart brengen die de realisatie van de organisatiestrategie kunnen beïnvloeden. Het gaat erom daarop een passende reactie te bedenken. Ondanks veel goede bedoelingen zien wij in de praktijk een groot aantal van dit soort trajecten mislukken. Het wordt snel bureaucratisch en log. Management en medewerkers zien er de meerwaarde niet van. Het resultaat is vaak dat risicomanagement na een jaar trekken en sleuren onderuitgaat. Dat is natuurlijk zonde van de energie.
ACS onderkent dit probleem. Risicomanagement staat nooit op zich en zal altijd een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering moeten uitmaken. Wij vinden het een uitdaging om een risicomanagement systeem te beperken tot de risico’s die er echt toe doen en deze vervolgens goed te borgen in de gangbare systematiek van planning en control. Dat lukt alleen als het lijnmanagement op alle niveaus is doordrongen van de noodzaak. Wij hechten dan ook een groot belang aan de veranderkundige aspecten van de invoering van risicomanagement. De vaardigheden van de medewerkers die risicomanagement helpen implementeren spelen hierbij voor ons een belangrijke rol.
Gelooft u ook dat risicomanagement meer is dan een techniek? Wij helpen u graag bij het verankeren van risicomanagement in uw organisatie. Dat kan door begeleiding, opleiding, coaching of advies.

ACS Initiatieven


Naast de basisdienstverlening kent ACS Partners een aantal initiatieven die ons uniek maken. Klik op een van de links hieronder als je (uitgebreid) geïnformeerd wil worden over een of meer van onze speciale diensten.

Een bijzonder initiatief van ACS Partners is Auditing.nl. Auditing.nl is een interactief en dynamisch knowledge-center voor en door auditors en eenieder met interesse voor management control en beheersingsvraagstukken. De website biedt geïnteresseerden van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen.

Onze gegevens

Arnhemsebovenweg 40
3971 MK Driebergen-Rijsenburg
0343-524111
Info_acs

Openingstijden van ons secretariaat zijn maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres t.b.v. navigatiesysteem: Mevrouw van Vollenhovenpark 36, Driebergen – Rijsenburg

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, vul dan onderstaand formulier in. U hoort snel van ons!

My Image

@import((map))