Binnen ACS houden we ons bezig met onderzoek en kennisontwikkeling op verschillende gebieden. Op deze pagina vindt u een overzicht van publicaties van onze medewerkers van afgelopen jaren. Voor publicaties over Behavioural Auditing, klik hier.

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om boeken te bestellen via auditing.nl. U kunt uw bestelling wel via de mail doorgeven aan het secretariaat van ACS            (secretariaat@acs.nl). Uw bestelling wordt dan z.s.m. verwerkt.

  • Risicomanagement een geïntegreerde benadering, door Jan Otten In dit artikel vindt u om te beginnen meer informatie over het begrip risicomanagement. Vervolgens lichten we toe hoe het systeem eruitziet en waarom het zo belangrijk is. Ook doen we een voorstel hoe het systeem kan werken in de praktijk van uw organisatie door de onderdelen van risicomanagement te koppelen aan de stappen van de planning- & controlcyclus.
  • Auditmethodologie, meta-tool voor klantgericht auditen, door Jan Otten, Peter Hartog en Alexander Babeliowsky Om een waardevolle, significante bijdrage te leveren aan de kennisbehoefte van de organisatie, dient de operational auditor gebruik te maken van een methodologisch verantwoorde benadering, die moet waarborgen dat het auditresultaat relevant en deugdelijk (betrouwbaar en reproduceerbaar) is en dat de audit efficiënt wordt uitgevoerd. In dit artikel beschrijven we een ‘framework’, waarbij we de audit presenteren als een proces van beslissingen van methodische aard gericht op het realiseren van de hiervoor genoemde kwaliteitseisen.
  • De alignment audit, door Jan Otten In dit artikel wordt ingegaan op de afwegingen van medewerkers bij het maken van keuzes. Daarna wordt een systematiek beschreven waar de operational auditor gebruik van kan maken om vast te stellen wat werkelijk plaatsvindt op de werkvloer en dit te vergelijken met het door het management gewenste gedrag.
  • Is de Internal Auditor een Professional? (door Ron de Korte) Wanneer voorgenomen veranderingen van Internal Auditdiensten niet de voortgang kennen die door het management was beoogd wordt veelal opgemerkt dat dit komt omdat ‘professionals niet te managen zijn’. Een artikel met ongeveer deze titel van Vermaak1) geeft aan dat professionals gemeenschappelijkheid moeten ontdekken om tot samenwerking te komen en van elkaar te leren. Dit verlangt van hen te geloven dat elk van hen de volledige wijsheid ontbeert en men slechts door samenwerking optimaal kan functioneren. Maar ben je dan nog wel een ‘professional’?
  • IT-audit en operational audit- eenmanszaken of maten, door Peter Hartog en Ron de Korte In dit artikel wordt ingegaan op de overeenkomsten én verschillen tussen IT- en operational audits. Vanzelf wordt dan ook uitgekomen op de mogelijkheden (soms zelfs noodzaak!) tot samenwerking en de rollen van beiden daarin. We definiëren Management Control auditing en zien dat als een toekomstvaste auditvorm waarin we niet zonder elkaar kunnen.