My Image
Ons aanbod

Zoek je een opleiding die perfect aansluit op de praktijk? Onze praktijkgerichte cursussen en trainingen zijn gemiddeld als goed tot zeer goed beoordeeld.

“Wij openen de deur voor je, maar je moet zelf naar binnen gaan”

1

Classroom

Onze classroomtrainingen kenmerken zich door de perfecte balans tussen theorie en praktijk inde vorm van cases en oefeningen. Bovendien laten we veel ruimte voor discussie en dialoog met en tussen de deelnemers.

2

e-Learning

Deze tijd vraagt om moderne oplossingen. In eigen tijd en op een locatie die jezelf kiest werken aan je ontwikkeling! Onze e-learnings zijn geen schoolse invuloefeningen, maar volwaardige trainingen met een uitgebreid repertoire aan didactische technieken.

3

Embedded

Misschien we de beste combinatie: alles wat je je individueel eigen kan maken via e-learning en de verdieping en verwerking in de vorm van classroom trainingen.

ACS is een door de NBA erkende PE-instelling en kent, wanneer gewenst aan alle trainingen in ons programma PE-uren toe. Daarnaast wordt ACS namens de NBA periodiek op kwaliteit getoetst door CEDEO. ACS is een CEDEO-erkende aanbieder van opleidingen en trainingen.
 
Hieronder de top drie van onze opleidingen en trainingen. Daarna een overzicht van ons volledige aanbod.

Wil je meer informatie over onze opleidingen en trainingen? Of heb je een goed idee voor een training? Neem dan contact met ons op.

Meest populaire opleidingen en trainingen…

01

Masterclass Behavioural Auditing3- of 6-daagse classroom training

De 6-daagse masterclass is bedoeld om de 'ins and outs' van de opzet en uitvoering van behavioural auditing in de vingers te krijgen. De 3-daagse masterclass Behavioural Auditng is bedoeld als inhouse training in combinatie met training-on-the-job. We starten met een verkorte opleiding en training om direct daarna met het auditteam in de eigen organisatie een behavioural audit uit te voeren.

Meer info...
 

02

(Verdieping) Verbetergericht auditen4-daagse classroom trainingen

Tijdens deze meerdaagse opleidingen leert u hoe u als auditor een volwaardig sparringpartner kunt zijn voor het management en kunt bijdragen aan de taak van het management om de ondernemingsdoelstellingen te helpen realiseren.

Meer info...
 

03

Reflectief onderzoekend interviewen2-daagse embedded training

Een goed onderzoekend gesprek kan de bevindingen tijdens audits een belangrijke meerwaarde geven. Menig auditor is onzeker over deze manier van gegevens verzamelen. Ook zijn er vragen over de betrouwbaarheid van de op deze manier verkregen informatie. Vaak komt dat omdat hij of zij onvoldoende is toegerust om dit soort gesprekken op een goede manier professioneel en adequaat te kunnen uitvoeren. De technieken die je hiervoor nodig hebt zijn echter te leren. Daarover gaat deze training.

Meer info...

Ons complete aanbod…

 • My Image

  Masterclass Behavioural Auditing

  Deze masterclass is bedoeld als een eerste kennismaking met het interdisciplinair vakgebied behavioural auditing. Behavioural auditing is gericht op het onderzoeken van gedrag van mensen in organisaties en gedrag gerelateerde beheersingsvraagstukken. Psychologische en culturele factoren spelen daarin een belangrijke rol. In deze masterclass richten we ons op het onderzoeken van drijfveren voor gedrag. Echte drijfveren zijn vaak anders dan mensen in eerste instantie rapporteren. Sterker, zij zijn zich daar vaak maar ten dele of zelfs helemaal niet van bewust. Het is aan de onderzoeker om deze boven tafel te krijgen. De 6-daagse masterclass is bedoeld om de 'ins and outs' van de opzet en uitvoering van behavioural auditing in de vingers te krijgen.
  Meer info…

  behavioural auditing,classroom,vaktechniek,vaardigheid,pe
 • My Image

  Verkorte Masterclass Behavioural Auditing

  De 3-daagse masterclass Behavioural Auditng is bedoeld als inhouse training in combinatie met training-on-the-job. We starten met een verkorte opleiding en training om direct daarna met het auditteam in de eigen organisatie een behavioural audit uit te voeren.
  Meer info…

  behavioural auditing,classroom,vaktechniek,pe
 • My Image

  IPPA (Training Integrated People-Process Auditing)

  Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naar de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur-, houding- en gedragsaspecten.
  Een Integrated People-Process Audit (IPPA) is een audit naar de kwaliteit van de beheersmaatregelen met expliciete aandacht voor de wijze waarop betrokken organisatieleden deze ervaren en de gevolgen die dat voor de organisatie heeft. IPPA is gebaseerd op maatwerkreferentiekaders en geeft gerichte informatie over gedrag en cultuur in relatie tot het auditobject.

  Met IPPA onderzoek je het auditobject vanuit meerdere perspectieven en gezichtspunten. IPPA leidt tot valide en betrouwbare resultaten met een perfecte audittrail en een gefundeerd oordeel van de auditors over alle kritische people-process combinaties.
  Meer info…

  Default
 • My Image

  Reflectief onderzoekend interviewen

  Een goed onderzoekend gesprek kan de bevindingen tijdens audits een belangrijke meerwaarde geven. Dossieronderzoeken leveren een schat aan gegevens op. Maar vaak blijven er nog vragen open of heeft de auditor behoefte aan extra informatie bijvoorbeeld over de context waarin het onderzoek wordt gedaan. Menig auditor is onzeker over deze manier van gegevens verzamelen. Ook zijn er vragen over de betrouwbaarheid van de op deze manier verkregen informatie. Vaak komt dat omdat hij of zij onvoldoende is toegerust om dit soort gesprekken op een goede manier professioneel en adequaat te kunnen uitvoeren. De technieken die je hiervoor nodig hebt zijn echter te leren. Daarover gaat deze training.
  Meer info…

  interviewen,blended,vaardigheid,pe
 • My Image

  Reflectief onderzoekend interviewen

  De e-training kan ook afzonderlijk worden afgenomen, bijvoorbeeld door ervaren auditors die op een tijdstip en plaats die hen goed uitkomt hun kennis van het voeren van onderzoekende gesprekken willen testen en waar nodig nog eens willen ophalen.
  Meer info? Neem contact op.

  interviewen,e-learning,vaardigheid
 • My Image

  Verbetergericht auditen

  Deze verkorte opleiding gaat in op een groot aantal aspecten van het auditvakgebied. Ondersteund door een recent boek en pre-learnings van de trainers doorlopen we randvoorwaarden voor de functie, methodologie en enkele relevante vaardigheden. Ook risicomanagement en enkele management control frameworks komen aan de orde.

  Na afloop heeft de deelnemer inzicht in de belangrijkste kenmerken van (internal/operational) auditing, een overzicht van de vormen en mogelijkheden en kennis van het ontwerpen en het uitvoeren van verbetergerichte maatwerkaudits.

  Voor verantwoordelijken van kleine auditfuncties en startende maar ook meer ervaren auditors, als die ervaring vooral is opgedaan met financiële, compliance, kwaliteits- of IT-audits, bieden we de opleiding Verbetergericht auditen aan. Het wordt ondersteund door enkele pre-learnings en door ons boek: Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering.
  Meer info…

  managementcontrol auditing,classroom,vaktechniek,pe
 • My Image

  Verdieping verbetergericht auditen

  Deze verkorte opleiding gaat in op de 'zachte' aspecten van het auditvakgebied. Naast Root Cause Analysis en wat nodig is voor een goed advies, tonen we 'softe' elementen in management control frameworks en behandelen we enkele manieren om ze zichtbaar te maken. Omdat dit extra vaardigheden vereist besteden we ook daar aandacht aan.

  Na afloop heeft de deelnemer inzicht in wat social (of soft) controls inhouden en hoe deze kunnen worden onderzocht. Men realiseert zich wat aan onderzoeksvaardigheden nodig is en heeft deze al aangescherpt.

  Voor ervaren auditors met kennis van Auditmethodologie en als vervolg op Verbetergericht auditen is de 4daagse Verdieping Verbetergericht auditen ontwikkeld. Het is nadrukkelijk ook een verdieping voor RO’s, RC’s, RA’s en RE’s. Ook deze 4-daagse wordt ondersteund door pre-learnings via het ACS learning management system.
  Meer info…

  managementcontrol auditing,classroom,vaktechniek,pe
 • My Image

  Masterclass AO/IC

  Deze masterclass is bedoeld als een eerste kennismaking met het vakgebied administratieve organisatie/ interne controle (AO/IC). Bedoeld voor managers en medewerkers die van huis uit niet met dit vakgebied zijn opgegroeid, maar er wel frequent mee te maken hebben. Bijvoorbeeld tijdens accountantscontrole of na intern onderzoek. Naast de theoretische basisbeginselen van AO/IC, zullen we zoveel mogelijk willen aansluiten bij situaties uit uw praktijk. Immers, elke organisatie is uniek, en dat betekent dat ook de administratieve organisatie uniek is. We zullen daarom gebruik maken van casussen die het vakgebied en uw organisatie voldoende met elkaar in balans brengen.
  Meer info…

  Default
Contact