Branches

ACS kent enkele specialiteiten die in aparte merken zijn ondergebracht. Op deze pagina worden deze kort geïntroduceerd. Klik op het plaatje van het merk en u wordt doorgestuurd naar de bijbehorende ACS-specialisatie.

Behavioural Auditing
Behavioural Auditing

ACS Behavioural Auditing & Consulting is een merknaam van ACS Partners. Wij ontwikkelen hoogwaardige methoden en technieken waarmee cultuur en gedrag kunnen worden onderzocht in organisaties. We dragen onze expertise graag over aan auditors en andere geïnteresseerde professionals.

Management Control Auditing
Management Control Auditing

Management Control auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin vanuit de management control cyclus gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan de manager.

Executive coaching
Executive coaching

Communicatie en gedrag: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar wat jezelf denkt, vindt en voelt is van jou. De ander filtert op zijn eigen manier en heeft eigen behoeftes. Voor effectieve communicatie is begrip voor jezelf en de ander nodig. Pas dan volgt effectief leiding geven aan jezelf en aan de organisatie en mensen.

Auditing.nl
Auditing.nl

Auditing.nl is een interactief en dynamisch knowledge-center voor en door auditors en eenieder met interesse voor management control en (gedraggerelateerde) beheersingsvraagstukken. De website biedt geïnteresseerden van alle (ervarings)niveaus uit zowel het bedrijfsleven als de overheid een platform om kennis en ervaringen te delen en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen.

ACS Learning
ACS Learning

ACS Learning biedt tal van trainingen aan. Veelal ondersteund met een of enkele e-learnings (blended learning).
In toenemende mate bieden we ook losse e-learnings aan. Dit zijn zelfstandige trainingen of testvragen bij een van onze boeken. Die boeken zijn verkrijgbaar via www.audiing.nl/boekwinkel. Voor nadere informatie: info@acs.nl. 

© 2021 Jan Otten en illustraties door jellevdvegt.nl